Erfaring

Advokat Erling Mehus


Utdanning


  • Advokatbevilling fra 2007


  • Cand. jur. Universitetet i Oslo 2002. Spesialavhandling om sedelighetsforbrytelser, fordypning i sjørett og kriminologi

  • University of Southampton 2000 Maritime Law, rettsfilosofi, kontraktsrett og internasjonale menneskerettigheterArbeidserfaring


  • 2008 - nåværende Advokatfirmaet Erling Mehus

  • 2005 - 2008 Avokatfullmektig advokatfirmaet Klomsæt&Co

  • 2005 jurist Statens lånekasse for utdanning

  • 2002 - 2004 jurist Trygdeetaten

  • 2002 jurist Forbrukerrådet
Advokat Erling Mehus


Ring i dag på +47 970 16 105 erling@advokatmehus.no 

eller kontakt oss her 

Advokat Erling Mehus  +47 970 16 105  erling@advokatmehus.no

Storgata 10b, 0155 Oslo

(Inngang fra Skippergata 35)