Fagområder

Advokat Erling Mehus

Fagområder


  • Strafferett
  • Barnevern
  • Forbrukerrett
  • Trygderett
  • Utlendingsrett
  • Forvaltningsrett
  • Forhandlinger
  • Alminnelig praksis


Ring i dag på +47 970 16 105 erling@advokatmehus.no 

eller kontakt oss her 

Advokat Erling Mehus  +47 970 16 105  erling@advokatmehus.no

Storgata 10b, 0155 Oslo

(Inngang fra Skippergata 35)