Forside

Erling Mehus

Advokat

Jeg påtar meg kun oppdrag som jeg har kompetanse og erfaring til å fullføre frem til en best mulig minnelig løsning eller dom.

Grundig og tidlig vurdering av alle sakens sider er en sentral del av mitt arbeide som advokat.  

 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale dersom du har behov for advokatbistand.

Ring i dag på +47 970 16 105 erling@advokatmehus.no 

eller kontakt meg her 

Advokat Erling Mehus  +47 970 16 105  erling@advokatmehus.no

Grensen 15, 0159 Oslo